MUMAİLEYH

ə. yuxarıda haqqında danışılan; yuxarıdakı; həmin.

MUM
MUMİYA