MUXUL

sif. məh. İşə can yandırmayan, səhlənkar.
MUXTARİYYƏTLİ
MUJİ́K

Digər lüğətlərdə