NAQQALÇƏ

(Zaqatala)
baldan bişirilən şirniyyat. – Bacım naqqalçə pişirmişdi
NAQQAL
NAQQALLAŞMAĞ