OÇERKİST

[ rus. ] bax oçerkçi.
OÇERKÇİ
OD

Digər lüğətlərdə