OĞLANCIQ

is. Kiçik oğlan uşağı.
OĞLANCIĞAZ
OĞLANLI-QIZLI

Digər lüğətlərdə