OĞLAQ

is. Körpə, südəmər keçi balası; çəpiş.
Analarını əmməsinlər deyə quzuları, oğlaqları bir ağıla doldururdular. A.Şaiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OĞLAQ oğlaq bax çəpiş

Etimologiya

  • OĞLAQ İndi “keçi balası” mənasında işlətdiyimiz bu söz qədimdə, həm də indiki quzu anlamını əks etdirib. Oğlan sözü də onunla eyni kökə malikdir
OFTALMOLÓGİYA
OĞLAN

Digər lüğətlərdə