OĞURLAMA

Oğurlamaq”dan f.is.
OĞULSUZLUQ
OĞURLAMAQ

Digər lüğətlərdə