OBA

is.
1. Bir neçə evdən ibarət kiçik yaşayış məntəqəsi, kiçik kənd.
[Şahmar:] Baharlıdan bura gələndə elə bilirsən, şəhərdən yöndəmsiz bir obaya gəlirsən. B.Bayramov.

2. Köçərilərin, heyvandarların müvəqqəti sakin olduqları bir neçə alaçıq və ya çadırdan ibarət köç yeri; köçəbə, düşərgə. Çoban obası.
– Qurban … obalara gedib süd almalı və ağalar üçün çobanaşı bişirməli idi. T.Ş.Simurq.
Hər il bu zaman yolun ətəklərinə qədər çadırlar, obalar düşərmiş. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OBA 1. OBA (bir neçə evdən ibarət kiçik kənd) [Divanbəyi:] Oğlan, obanız buradan nə qədər olar? (M.F.Axundzadə); ŞENLİK
  • OBA el
  • OBA qəsəbə — xutor — aul
O-BU
OBABAŞI

Digər lüğətlərdə