OBLOMOVÇULUQ

is. [İ.Qonçarovun “Oblomov” romanının qəhrəmanı Oblomovun adından] Atillik, ifadəsizlik; fəaliyyətsizlik və tənbəllik halı.
OBLİQÁSİYA
ÓBRAZ

Digər lüğətlərdə