ODUNCAQLAŞMA

Oduncaqlaşmaq”dan f.is.
ODUNCAQ
ODUNCAQLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə