ODUNCAQ

is. Ağacın, yaxud kolun qabıq altında olan ən sıx, bərk hissəsi.
ODUN
ODUNCAQLAŞMA

Digər lüğətlərdə