ODUNCAQLAŞMAQ

bax odunlaşmaq.
ODUNCAQLAŞMA
ODUNÇU

Digər lüğətlərdə