ODUNKƏSƏN

is. zool. Ağacların, kolların qabıq və oduncağını yeyən böcək və onun sürfəsi.
ODUNXANA
ODUNQIRAN

Digər lüğətlərdə