OHALAMA

Ohalamaq”dan f.is.
OHA
OHALAMAQ

Digər lüğətlərdə