OHA

təql. İnək, öküz və b. iribuynuzlu heyvanları hərəkətə gətirmək və ya hərəkətini sürətləndirmək üçün çıxarılan səs.
Oha var dağa çıxarar; Oha var dağdan endirər. (Məsəl).

// İs. mənasında. Yorulmuş öküz ohanı Allahdan istər. ( Ata. sözü ).
OH
OHALAMA

Digər lüğətlərdə