OKEANÓQRAF

[ yun. ] Okeanoqrafiya mütəxəssisi.
OKEÁN
OKEANOQRAFİK

Digər lüğətlərdə