OKEANOQRAFİK

sif. [ yun. ] Okeanoqrafiyaya aid olan, okeanoqrafiya ilə bağlı olan. Okeanoqrafik tədqiqat.
OKEANÓQRAF
OKEANOQRÁFİYA

Digər lüğətlərdə