ONKÜNCLÜ

bax onbucaq(lı).
ONKÜNC
ONQAT

Digər lüğətlərdə