ONURĞASIZ

anat.
1. sif. Onurğası olmayan. Onurğasız heyvan.
2. cəm Onurğasızlar şəklində – onurğasız heyvanlara verilən ümumi ad; onurğasız heyvanlar.
ONURĞALI
ONYAŞAR

Digər lüğətlərdə