OPPORTUNİSTCƏSİNƏ

zərf Opportunist kimi, opportunistə yaraşan bir tərzdə. Opportunistcəsinə hərəkət etmək.
OPPORTUNİST
OPPORTUNİ́ZM

Digər lüğətlərdə