OPPORTUNİST

[ lat. ]
1. Opportunizm tərəfdarı, opportunizm siyasəti yeridən adam.
2. Opportunizmə aid olan, opportunizm məsləkli. Opportunist qrup.
OPPONENTLİK
OPPORTUNİSTCƏSİNƏ

Digər lüğətlərdə