ORDİNÁTURA

[ lat. ]
1. Təcrübi tibb aspiranturasının bir növü.
2. Ordinator vəzifəsi.
ORDİNÁTORLUQ
ORDU

Digər lüğətlərdə