ORİYENTİR

[ lat. ] Hərəkətin istiqamətini müəyyənləşdirmək, hədəfi tapmaq üçün açıq yerdə yaxşı görünən hərəkətsiz şey.
ORİYENTALİZM
ORKESTR

Digər lüğətlərdə