ORİYENTALİZM

[ lat. ]
1. Şərqə, Şərq mədəniyyətinə göstərilən maraq; Şərqi öyrənmə.
2. Bir şeydə nəzərə çarpan Şərq ruhu, Şərq xüsusiyyəti; şərqçilik.
ORİYENTALİSTİKA
ORİYENTİR

Digər lüğətlərdə