ORXANƏ

ər xan, igid xan; qəhrəman, bahadır.
ORXAN
ORMAN