OTABƏNZƏR

sif. Ota oxşayan, ot kimi.
OT-ALAF
OTAQ

Digər lüğətlərdə