OTAQCA

is. Kiçik otaq, balaca otaq.
Otaqcığın bir tərəfində, balaca taxt üstündə samandan döşəkcə, illərlə üzü yuyulmamış balış. N.Nərimanov.

OTAQ
OTAQCIQ

Digər lüğətlərdə