OTUZCA

say. Ancaq otuz, yalnız otuz. Otuzca manat pulum var.
- [Mirzədadaş:] Hətta mən ondan otuzca manat cib xərcliyi alaram. N.Vəzirov.

OTUZ
OTUZGÜNLÜK

Digər lüğətlərdə