OVMA

(Beyləqan)
kərə yağla təzə şorun qatışığından hazırlanan yavanlıq. – Yolda yeməgə ovma götür
OVLAD
OVRU

Digər lüğətlərdə