OVMAFƏTİR

is. Çox ovuşdurulmuş bərk xəmirdən bişirilən və kəsərkən, yeyərkən asan ovulan kövrək fətir. Ovmafətir bişirmək. – [Xonça] ibarətdir … şəkərçörəyindən, ovmafətirdən və s.
həlviyyatdan. R.Əfəndiyev.

OVMACA
OVMAQ₂

Digər lüğətlərdə