OVQATSIZ

sif. Kefi, əhvalı, pozğun, çox pərt, dilxor.
OVQAT
OVQATTƏLXLİK

Digər lüğətlərdə