OXŞAYICI

sif.
1. Nəvazişli, şəfqətli, mehriban. Oxşayıcı baxış.
2. məc. Mülayim, yumşaq, sakit; ruhu oxşayan.
Gecənin sərin, oxşayıcı mehi [Qədiri] alıb ayrı aləmlərə apardı. Mir Cəlal.

OXŞATMAQ
OXŞAYIŞ₁

Digər lüğətlərdə