OXLOVÇU

is. köhn. Çörəkxanada xəmir yayan işçi.
Üzü pörtmüş şatır oxlovçunun verdiyi xəmiri … təndirə yapırdı. P.Makulu.

OXLOV
OXLOVLAMA

Digər lüğətlərdə