OXLOVLAMA

Oxlovlamaq”dan f.is.
OXLOVÇU
OXLOVLAMAQ

Digər lüğətlərdə