OXLU

sif. Oxu olan. Oxlu təkər.
◊ Oxlu kirpi zool. – gəmiricilər dəstəsindən kürəyi və yanları uzun tikanlarla örtülü məməli heyvan.
OXLOVLAMAQ
OXLUQ

Digər lüğətlərdə