OXRANTI

is. məh. Yavaş kişnəmə, kişnərti. Oxrantı səsi.
[Qoca:] O yanda malın gövşəməsi, ilxının oxrantısı qulağıma gəlmir… A.Divanbəyoğlu.

OXRANMAQ
OXŞADILMA

Digər lüğətlərdə