OXRANMAQ

f. məh. Yavaşdan kişnəmək. At oxrandı.

Etimologiya

  • OXRANMAQ “Səs salmaq” deməkdir. Oy “səs” mənasında Anadolu türklərində indi də işlədilir. Oxumaq (петь) sözü ilə eyni kökə malikdir
OXRANMA
OXRANTI

Digər lüğətlərdə