PÖHRƏLƏNMƏ

Pöhrələnmək”dən f.is.
PÖHRƏ
PÖHRƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə