PÖRTÜLMƏ

Pörtülmək”dən f.is.
PÖRTMƏK
PÖRTÜLMƏK

Digər lüğətlərdə