PÜFÜRMƏ

Püfürmək”dən f.is.
PÜFLƏMƏK
PÜFÜRMƏK

Digər lüğətlərdə