PÜFƏ

uş. Xörək, yemək, bişmiş.
PÜF
PÜFKÜRMƏ

Digər lüğətlərdə