PÜRMƏLAL

sif. [ fars. pür və ər. məlal] klas. Məlallı, məlalla dolu, çox kədərli.
□ Pürməlal eləmək (etmək) klas. – çox kədərləndirmək, məyus etmək.
PÜRQİYMƏT
PÜRMƏNA

Digər lüğətlərdə