PÜXTƏLƏNMƏ

Püxtələnmək”dən f.is.
PÜXTƏ
PÜXTƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə