PÜXTƏLƏNMƏK

bax püxtələşmək.
PÜXTƏLƏNMƏ
PÜXTƏLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə