PIÇILTILI

sif.zərf Pıçıltı ilə, yavaşcadan deyilən; pıç-pıç. Pıçıltılı danışmaq.
– …Pıçıltılı, mehriban; məhrəm, tənhalıq dolu; xoş səsindən uzaqda; yalqızlıq içindəyəm. R.Rza.

PIÇILTI
PIXTALANDIRMA

Digər lüğətlərdə