PIÇHAPIÇ

bax pıç-pıç. Pıçhapıç danışmaq.
– Aralığa pıçhapıç düşdü. S.Rəhman.

PIÇAPIÇ
PIÇILDAMA

Digər lüğətlərdə