PIRILTI

is. Kiçik quşların qanad çalmasından çıxan səs. Tula o saat özünü bildirçinin üstünə atdı.
Bildirçin pırıltı ilə qalxdı. S.S.Axundov.
Zəminin kənarındakı yaşıl otluqdan ürkmüş bir turac pırıltı ilə havaya qalxıb, ayrı bir yerə düşdü. İ.Əfəndiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PIRILTI səs — gurultu
PIRILDAŞMAQ
PIRPIZ

Digər lüğətlərdə