PIRPIZLANMA

Pırpızlanmaq”dan f.is.
PIRPIZ
PIRPIZLANMAQ

Digər lüğətlərdə