PIRTLAŞDIRMAQ

icb. Qarışdırmaq, pırtlaşıq salmaq, dolaşdırmaq, qarışdıraraq açılmaz hala salmaq. İpliyi pırtlaşdırmaq.
[Mirzə] başının tüklərini pırtlaşdırıb, özünə bir laübalı sifət verib aynaya baxdı və dedi… Ə.Haqverdiyev.

PIRTLAŞDIRMA
PIRTLAŞIQ

Digər lüğətlərdə