PIXTALAŞMAQ

f. Özlüyü artmaq, qatılaşmaq, pıxtalanmaq.
PIXTALAŞMA
PIQQ

Digər lüğətlərdə